Antik Roma'nın Ticaret Merkezi

Kyzikos Antik Kenti

Medeniyet tarihi, antik kentin insanlarına çok şey borçlu. Ne de olsa, edebiyatın, tiyatronun, resmin, heykelin ve mimarinin doğmasını sağlayan, büyük topluluklar halinde birlikte yaşamanın derslerini öğreten onlardı. Şimdi bize olağanmış gibi gelen bilgi ve tecrübe birikimini sayısız kuşaklar boyunca adım adım geliştirdiler. Kyzikos, tarih ya da arkeoloji kitaplarının izini sürdüğü bir kentten daha fazlasını barındırmakta. İlk çağlardan; Hellen medeniyetine, Romanın en ihtişamlı devirlerinden; Bizansın yükselişine kadar olan dönemin; yaşayan şahitliğini yapmakta..

Burada Kyzikos’un hafızasını tazeliyor; devasa yapıların görkemini, kentin yaşanmışlığını ve zamanla antik kentin gelişimini izliyoruz. Yüzyıllar boyunca inşa edilen yapıları, bugünkü birikimimizle tekrar canlandırıyoruz. Antik dünya bizim bu günkü yaşamımızı nasıl şekillendirmişse biz de bugün antik dünyayı yeniden şekillendiriyoruz.

MÖ 7. Yüzyıl ortalarından itibaren Anadolu’nun, özellikle İyonya’nın altın çağı başlamış ve bunun sonucu Miletos gibi bazı kentler pek çok koloni kenti kurmuşlardır. Kyzikos kenti Miletos’un kolonisi olarak ortaya çıkmıştır. Önce Roma İmparatorluğu’nun ardından Bizans İmparatorluğu’nun önemli kentleri arasında yer almış Kyzikos’u sanal gerçeklik teknolojisi ile yeniden canlandırmak emek gerektiren bir süreçti ve her proje gibi bu proje de destekleyenleri olmadan meydana getirilemezdi. Bu bağlamda;

 • Projeye olan maddi destekleri ve kültürel faaliyetlere karşı duyarlılıklarıyla değerli Banvit yöneticilerine;
 • Kyzikos’un içerisinde bulunduğu idari sınırların yöneticisi ve bu alanda yapmamız gereken çalışmalara gerekli kolaylıkları ve maddi destekleri nedeniyle Balıkesir Erdek Belediyesi Başkanlığı’na teşekkürü bir borç bilmekteyiz.
 • Tüm bu yardım ve destekleri Kyzikos antik kentinin sanal ortamda yeniden canlanmasına adayan Umay Müze Tasarım ve Teknoloji Ajansının markası olan VR Kronos ekibi, titiz ve yoğun bir araştırma süreci sonunda tarihsel gerçeklikleri ve hayal gücünün sınırlarının uyumunu ortaya koyarak kenti yeniden ayağa kaldırabilmiştir.

Ayrıca Kyzikos projesini hayata geçirirken geniş bir literatür taraması yaptık ve bizim için yol gösterici olan eserleri de bilgilendirme amacıyla ortaya koymayı ihmal etmedik.

 • Nurettin Koçhan, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları, 2011.
 • Nurettin Koçhan, “Kyzikos, Hellespontus’da Bir Eyalet Merkezi” Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü.
 • Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi (M.S. 193-395), 1970.
 • Oktay Akşit, Hellenistik ve Roma Devirlerinde Likya, 1971.
 • Ekrem Akurgal, “Kyzikos ve Ergili Araşırmaları. Iyon Yayılışının Tarihi Hakkında Kyzikos Araştırmaları”, Anatolia I, 1956.
 • W.M. Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, Çev: Mihri Pektaş, 1960.
 • Mükerrem Anabolu, Küçük Asya Roma İmparatorluk Çağı Tapınakları, 1970.
 • Lucy Shoe Meritt, “Athenian Ionic Capitals from Atheian Agora”, The Journal of The Amrican School of Classical Studies at Athens, Vol. 65, No: 2, 1996.
 • John Cotsonis, “The İmage of the Virgin Nursing (Galaktotrophousa) and a Unique on the Seals of Romanos, Metropolitan of Kyzikos”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 65/66, 2011-2012.

Devamını Oku
 • 5 Station
 • 9 Scene
 • 12 km